tluwstudnieruchompstud

100 euro dla pracujących matek.

100 euro miesięcznie mogą otrzymać pracujące matki dzieci do lat trzech. W tym celu należy wystąpić do hiszpańskiego odpowiednika ZUS-u czyli do Seguridad Social.

Należy wybrać w jaki sposób chce się otrzymywać dodatek: a) 100 euro co miesiąc lub b) 1200 euro zwrotu przy rocznym rozliczeniu z podatku.

O dodatek można również wystąpić pracując w niepełnym wymiarze godzin. O jego przyznaniu urząd informuje zainteresowaną w przeciągu około 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.